காலகாமுக சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச 

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:57

காலகாமுக சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச 
துவிதிய  விஷ்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச  

விஸ்வேதேவஸ்தானம்

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:55

விஸ்வேதேவஸ்தானம் 
புரூர் ஆர்துவஹ சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச !
துவிதிய விஷ்வேஷாம்  தேவாநாஞ்ச !

மஹாவிஷ்ணு ஸ்தானம்

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:53

மஹாவிஷ்ணு ஸ்தானம் 
 

சங்கு சக்ர கதாதராய லட்சுமி சமேத கருட வாஹநாய ஸ்ரார்தஹ சம்ரக்ஷஹ ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுஞ்ச 
அக்னிவாஹன ஸ்தானே  !
யஃன நாராயண ஸ்தானே !
சொர்க பாதைய ஸ்ரார்த்த ஸ்தானே !

Go dhaanam கோ தான

Submitted by bharanikumariyer on Sun, 07/18/2021 - 02:37

கவா மங்கேஷ்உஉ திஷ்டந்தி புவணாநி சதுர்தசஹ தஸ்மாதஸ்ய பிரதானென அதர் ஷாந்திம் பிரயச்சமே , இதம் கோ தான பிரிதிம் காம்ய மனஹ துபிமஹம் ....

Tags

Shodasha Danam - ஷோடச தானம்

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/16/2021 - 04:23

ஷோடச தானம் 

 1. கா  - மாடு 
 2. வஸ்  - வஸ்திரம் 
 3. ஸ்வர்ண  - பொன் 
 4. மகிஷி  - எருமை 
 5. ரத்னானி - ரத்தினம் or வைரம் 
 6. சரஸ்வதி  - புஸ்தகம் 
 7. திலா  - எள் 
 8. கன்யா  - கன்னியாதானம் 
 9. கஜா  - யானை 
 10. சௌசா  -  ஆசனம் (மனை)
 11. சய்யா  - படுக்கை
 12. வஸ்திர  - வஸ்திரம் 
 13. அந்தோனி  - ஊஞ்சல் 
 14. பய  - குடை 
 15. சத்திரம்  - விசிரி 
 16. குர்ஹ  - வீடு 

Tags

festival-dates-2021

Submitted by bharanikumariyer on Thu, 07/15/2021 - 13:26
நாக சதுர்த்தி - August 12, 2021, Thursday
கருட பஞ்சமி - August 13, 2021, Friday
வரலக்ஷ்மி பூஜை - August 20, 2021, Friday
உபகர்ம / ஆவணிஅவிட்டம் - August 22, 2021, Sunday
கோகுலாஷ்டமி / கிருஷ்ண ஜெயந்தி - August 30, 2021, Monday

Tags