Tamil & Telugu Panchangam October 12, Thursday, 2023

Pirai
Theipirai
Tamil Month
Bhadrapada-Purattasi
Telugu Month
Bhadrapada-Purattasi
Vaaram
Thursday
Tithi
Trayodashi
-
Nakshatram
Purva Phalguni पूर्व फाल्गुनी Pooram Pooram
-
Seera tithi
Trayodashi
Today Date Simple
Panchangam 12-October-2023 Thursday
Tamil Month2023-10-12
Telugu Month2023-10-12
Pirai2023-10-12
Seera Tithi2023-10-12
Rahu Kalam, Yama Gandam, Guligai Kalam2023-10-12
Tithi2023-10-12
Nakshatram2023-10-12