சந்தான புத்ரம் கணபதி  ஸ்லோகம்!

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ளோம் கம் சந்தான  கணபதயே  மஹ்யம் புத்ரம் பிராயசஸ் ஸ்வாஹா  

சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்லோகம்!


தேவகி சுத கோவிந்த வாசுதேவ ஜகத்பதே
தேஹிமே தநயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் சரணம் கத:
தேவ தேவ ஜகன்னாத கோத்ர விருத்திகரப் பிரபோ
தேஹிமே தநயம் சீக்ரம் ஆயுஷ் மந்தம் யசஸ்விஸ்நம்

கிருஹப்பிரவேசம்  - 19-MAY-2024, Sunday, 4.30 AM TO 6.00 AM

கிருஹப்பிரவேசம் 

 1. Program 1 [4.00 AM TO 4.10 AM]
  1. கோ பூஜை 
 2. Program 2 [ 4.15 AM TO 4.25 AM]
  1. New Dress Distribution 
 3. Program 3 [4.30 AM TO 6 AM ]
 4. பிரதான பூஜை மற்றும் ஹோமம்  
  1. கணபதி ஹோமம் 
  2. புத்ர  கணபதி ஹோமம் 
The website encountered an unexpected error. Please try again later.