Homam

 1. Ganapathi Homam
 2. Gruha Prevesam Homam
 3. Ayusha Homam
 4. Namakaram
 5. Dhanvantari Homam
 6. Vasthu Homam
 7. Lakshmi Kubera Homam
 8. Mrityunjaya Homam
 9. Navagraha Homam
 10. Saraswati Homam 
 11. Sudarsana Homam

Poojas

 1. Ayudha Pooja
 2. Ayyappa Swamy Pooja
 3. Bhagavathi Seva
 4. Bhoomi Pooja
 5. Chandi Parayanam (Saptashati)
 6. Ganapathi Pooja
 7. Krishna Jayanthi Pooja (Janmashtami)
 8. Lakshmi

Tags

The website encountered an unexpected error. Please try again later.