Vaishyas 15 and 16 items list

Total Items Vegitable
1 Pagarkai
2 Vendakai
3 Kathirikai
4 Cheppankizhangu
5 Patta Avarai
6 Kothavarangai
7 VaazhaiKaai
8 VaazhaiThandu
9 Senai Kizhangu
10 kovakkai
  Not Accountable
11 Pirandai
12 Nellikai
13 Poosani white
14 Poosani yellow
15 Lemon
16 Cucumber
0 Leaf
17 Karupakku
18 Kothamalli
19 Inji
20 Keerai
21 Green Milagai
22 Maligai Samaan
0 Vasthukal
23 Tumbler
24 Honey
25 Towel
26 Dhakshanai - Rs 100
27 Vaazhai Illai / Thaiyal illai
28 Milk
29 Curd
30 Dhanam - Silver Cow
31 Dhanam - Silver
32 Dhanam - Gold
33 Veshtti - 8 x 6
34 Towel ( Pinda Vasthiram )
35 Chilarai coins
0 Generic Items
36 Manchal
37 Kungumam
38 Rice
39 Sandhanam
40 uthupaththi
41 Karpuram
42 vetrillai
43 Paakku
44 Banana
45 Pushpam
46 Cocunut
47 Cooking Ghee
48 Honey
49 Arisi Maavu
50 Milk
51 Yellu

Tags