Service Offering

BGSIYER 

PHONE : 9498421296

CLICK TO CONNECT ME

Homam

 1. Ganapathi Homam
 2. Gruha Prevesam Homam
 3. Ayusha Homam
 4. Namakaram
 5. Dhanvantari Homam
 6. Vasthu Homam
 7. Lakshmi Kubera Homam
 8. Mrityunjaya Homam
 9. Navagraha Homam
 10. Saraswati Homam 
 11. Sudarsana Homam

Poojas

 1. Ayudha Pooja
 2. Ayyappa Swamy Pooja
 3. Bhagavathi Seva
 4. Bhoomi Pooja
 5. Chandi Parayanam (Saptashati)
 6. Ganapathi Pooja
 7. Krishna Jayanthi Pooja (Janmashtami)
 8. Lakshmi Pooja
 9. Lalitha Sahasranama Pooja
 10. New Business/Office Opening Pooja
 11. New Vehicle Pooja
 12. Punyahavachanam
 13. Saraswathi Pooja
 14. Rudrabhishekam
 15. Sathyanarayana Swamy Pooja
 16. Sumangali Pooja
 17. Vara lakshmi Pooja
 18. Veda Parayanam
 19. Bhoomi Pooja
 20. Vasthu Pooja

 

Ancestor-Rituals

 1. Annadhanam for Brahmins
 2. Hiranya Srardham
 3. Karma Karyam (Death-Rituals)
 4. Srardham Tharpanam 
 5. Thithi (Devasam)
 6. Varusha abdigam – First Year ceremony
 7. Karmana Punyavachanam

 

Ceremonies

 1. Aksharabhyasam
 2. Annaprasana
 3. Bhima Ratha Shanthi (70th Birthday Pooja)
 4. Fix Your Muhurth Dates
 5. Griha Pravesham
 6. Karna Vedha (Ear Piercing)
 7. Marriage
 8. Naamakaranam
 9. Nichayathartham (Engagement)
 10. Avani Avittam – Upakarma
 11. Pandakkal Pooja
 12. Ritu Shanthi (Age Attending Ceremony)
 13. Sashtiapthapoorthi (60th Birthday Pooja)
 14. Sathabhishekam (80th Birthday Pooja)
 15. Seemantham
 16. Upanayanam

 

Pariharam

 1. Dhanishta Panchakam Shanti
 2. Gnana Saraswati & Vidhya Ganapathi Homam 
 3. Rahu Kethu Homam & Japam

 

Tags